Gezonder

Gezonder

Groen Bilzen engageert zich voor een gezonder Bilzen Elke bewoner, medewerker, werknemer, bezoeker of passant ervaart dat wij samen opgroeien, wonen, werken, spelen in een gezondere leefomgeving.  

Alle betrokkenen ervaren meer sociale samenhang met meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Een gezonde woning en een gezond leef- en werkomgeving zijn basis voor een betere levenskwaliteit. Een vergroening van open ruimtes is basis voor meer biodiversiteit. Bij een gezondere stad hoort ook een veilige stad, waar o.m. de zwakke weggebruiker zich kan bewegen zonder gevaren.

In het Bilzen van de toekomst ervaren we een betere levenskwaliteit voor iedereen.


kind blaast bellen

Hoe kan jij met de mensen rondom je samen zorgen voor een Bilzen echt gezonder is?

Laat het ons hier weten.