nieuwe kans

30 April 2019

nieuwe kans

Onmiddellijk na de verkiezingen van oktober voelden heel wat mensen dat de uitslag rammelde: iets klopte niet. De Raad van State bevestigt dit nu. De Bilzerse kiezer krijgt vandaag een eerlijke herkansing .

Wat gebeurde op 14/10/2018? Op de afzonderlijke PV’s van telbureaus zag je een aantal doorhalingen en aanpassingen bij de optelsommen, maar bij ieder telbureau op zich was een en ander ongeveer in orde. Echter, met de PV’s van alle telbureaus en alle stembureaus op één tafel was het duidelijk: hier zijn teveel onnauwkeurigheden: in 20 van de 39 stembureaus verdwenen ’s morgens stembrieven om later weer terug boven water te komen, daarenboven hadden een aantal buitenlandse kiezers gestemd met een verkeerde stembrief.

Groen Bilzen heeft ook als eerste een klacht neer bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen met de vraag voor een hertelling aangezien de som van de afwijkingen wel degelijk relevant was in de stemtelling. Kort daarop volgde een gelijkaardige klacht van TOB, doch geheel onafhankelijk van ons initiatief. Daar waar Groen zich neerlegde bij het oordeel van de Verkiezingsdebatten is door TOB wel verder gestreden tot het resultaat van vandaag. Tijdens de debatten werd echter duidelijk dat een hertelling geen rechtzetting van de onnauwkeurigheden zou zijn, de enige oplossing was een nieuwe verkiezingsronde.

Groen Bilzen pleit er uitdrukkelijk voor om deze nieuwe verkiezingen omwille van de burger best kunnen samenvallen met de parlementaire verkiezingen van 26 mei. Alle betrokkenen moeten alles in het werk stellen om dit mogelijk te maken!

In oktober 2018 hebben kiezers duidelijk getoond dat Bilzen behoefte heeft aan een nieuwe politieke cultuur. Groen Bilzen klopte hard op de deur om deel te nemen aan een nieuw beleid. De komende weken zullen wij dat weer doen: Groen Bilzen kiest voor een nieuwe politieke cultuur van openheid en transparantie met bijzondere aandacht voor onze leefomgeving in al zijn facetten. Enkel vanuit een brede dialoog met alle betrokkenen binnen de gemeenteraad en binnen het administratief kader en vooral vanuit een echte dialoog met organisaties en burgers krijgt een nieuwe politieke cultuur meer kracht. Daar gaat Groen Bilzen voor, want dat is de enige weg naar een Bilzen, beter voor iedereen #imagineBILZEN2020!

Ook jij kan mee deze droom realiseren. Meld je hier aan en samen timmeren we aan de weg.