voetpad in Meershoven

23 Oktober 2018

voetpad in Meershoven

Ben je als fietser of voetganger wel welkom in Bilzen? Parkeren is Bilzen is dikwijls een probleem. Meer nog, soms is het centrum inrijden met de auto al een hele uitdaging.

Op begin- en eind van scholen is het centrum en de onmiddellijke omgeving per wagen gewoonweg te mijden als je er niet moet zijn, voor fietsers en voetgangers is het telkens een oefening in aandacht schenken. Verder zijn bij de minste activiteit in Bilzen centrum, en ze zijn behoorlijk veel interessante activiteiten, straten afgesloten en staan de parkings vol. Maar wat is het alternatief?

Eén manier om dit op te lossen is anders kijken naar mobiliteit. Een heel eenvoudige oplossing begint bij een beter openbaar vervoer. Maar hiervan zegt het beleid dat ze dit niet in de hand hebben. Maar de inrichtingen voor fietsers en voetgangers heeft het beleid wel in de hand!

De oplossing: omhels de fietser en voetganger!

Een stap in de goede richting kan zijn door meer en vooral betere stelplaatsen voor fietsers in te richten in het centrum, vlak bij de winkels. Tijdens de voorbije zomer zagen we de fietsen op een hoopje liggen tijdens Café Congé. Dit kan toch anders. De fietser echt welkom heten is een uitnodiging om per fiets naar het centrum te komen. Groen Bilzen nodigt je uit om mee te denken rond  rond een fietsvriendelijke stad. Lees hier de inspiratiebundel.

Het zelfde is voor de wandelaar. Heel wat inwoners wonen op wandelafstand van het centrum. Maar met de (niet-)inrichting van voetpaden maakt het beleid het voor wandelaars onmogelijk om veilig het centrum te bereiken.

Neem bijvoorbeeld Meershoven. Ben Quinten: “Ik woon in Meershoven, op wandelafstand van het centrum, maar te voet naar het centrum gaan vind ik een gevaarlijk. Als er al ruimte is naast het fietspad, dan moet ik goed kijken om niet in een gat te stappen en mijn voet te verstuiken.”

Bewoners hebben in het verleden meermaals het beleid aangesproken op deze situatie zowel per mail als met het invulformulier, maar het beleid beweert niets ontvangen te hebben. De burger zal het wel weer fout verstuurd hebben…

Onderteken hier de petitie voor een volwaardig en veilig voetpad langs Meershoven.