overlegplatform voor klimaatadvies

01 Oktober 2019

overlegplatform voor klimaatadvies

Vandaag voelen burgers zich nauw betrokken bij het beleid. Zij ervaren waardevolle uitdagingen in hun eigen leefwereld. Klimaat en milieu is hier een zeer belangrijke bij. De burger wil samen met alle betrokkenen aan tafel zitten rond deze uitdagingen die nauw aansluiten bij hun dagelijks bezig zijn. Daarom gaat Groen Bilzen voor een breed samengestelde adviesraad voor het klimaat, als een beleidsbreed platform waarbij burgers, ondernemers, landbouwers, scholen, middenveld-organisaties, natuur- en buurtverenigingen, specialisten, administratie en iedereen die zich betrokken voelt bij de klimaatuitdagingen mee aanschuift.  

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 1 oktober 2019 stelt Groen Bilzen in een toegevoegd punt voor om een "overlegplatform voor klimaatadvies" te installeren: 

"Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de installering van een breed “overlegplatform voor klimaatadvies”, dit als uitbreiding van de werkgroep waarin sprake is in het gemeenteraadsbesluit dd 2 december 2017. Dit overlegplatform heeft tot doel om vanuit een breed overleg tussen politieke verantwoordelijken, ambtenaren, burgers en organisaties te komen tot een duidelijk klimaatplan voor Stad Bilzen, waarin de ambities van de burgemeestersconvenant en de SDG’s geconcretiseerd worden. Verder werkt dit platform voor klimaatadvies aan een gedragen sensibiliseringsplan gericht met concrete acties."

Lees hier het volledige voorstel zoals het werd voorgesteld en door de meerderheid werd weggestemd.