Een gemeenteraad over stookolie en afval

03 Juni 2020

Een gemeenteraad over stookolie en afval

De titel doet de inhoud van de gemeenteraad van juni misschien wat oneer aan. Het ging uiteraard over veel meer. Maar de twee onderwerpen waar de titel naar verwijst waren wel typerend.   De agenda zelf kan je hier raadplegen, de aanvullende punten hier. Zoals gewoonlijk kan je hieronder mijn impressie lezen, wil je de volledige gemeenteraad terug bekijken, dan dan hier.   

Stookolie? Bij de voorbereidende werken met betrekking tot Spelver III zal er geen aardgasleiding voorzien worden voor de bedrijven die er zich gaan vestigen. De bedrijven moeten zelf inventief aan de slag gaan om te zoeken naar alternatieve energiebronnen, anders dan de fossiele brandstoffen. Maar het was niet duidelijk of er nu wel stookolie mocht gebruikt worden. De verwarring hierrond is wat typerend voor een aantal "euh-euh" tussenkomsten van de schepenen. Sommigen waren met deze gang van zaken toch wel duidelijk geïrriteerd,vooral toen een schepenen de indruk gaf een eigen koers te varen, onder meer bij het punt over IGL. Was het daarom dat de betrokken schepen zelf niet mocht uitleggen hoe het nu zat met de inschatting van de verminderde inkomsten met betrekking tot de onroerende voorheffing?

Afval? De discussie over de vergadering van Limburg.net was weer een schoolvoorbeeld hoe men mekaar herinnerde aan gemaakte verkiezingsbeloften rond bijvoorbeeld de afschaffing van de afvalbelasting. Ik zie ook de grote letters nog voor me. Maar we moeten ons geen illusie maken, in het begin van deze legislatuur is al gezegd dat men zich niet moet houden aan verkiezingsbeloften. Een opmerkelijke uitspraak was ook dat men zonder een volstrekte meerderheid geen rekening moest houden met de andere partner in de meerderheid en men dan wel eigen programma kon uitwerken.

De andere punten waren ook niet echt om naar huis te schrijven. Bij mobiliteitsonderwerpen werd nog maar eens duidelijk dat met het huidige ad-hoc-beleid-op-vraag-van, men er niet in slaagt om te komen tot een brede visie over mobiliteit.

Cijfers geven aan dat er heel wat bedrijvigheid rond de corona-situatie gebeurt. Hierbij blijft het echte impact van de coronamaatregelen op de mensen wat onduidelijk. Wat zijn de gevolgen voor armoede? Van gooien met gratis bonnen voor iedereen zal in Bilzen geen sprake zijn, men focust op andere initiatieven om terug leven in de brouwerij te krijgen. Over de maatregel in verband met stoepborden in Bilzen was welgeteld 98% van de handelaars tevreden … mooi cijfer, maar toch vragen bij de herkomst van dit cijfer. Op vraag om een professionele evaluatie te doen over de coronamaatregelen vond de meerderheid dit niet nodig want ze evalueerden elke dag, misschien zoals in “wij zijn toch goed bezig he”?

Groen Bilzen had twee bijkomende punten.

  • Na de besluitvorming over de installatie van sport-, cultuur- en andere adviesraden tijdens vorige gemeenteraad, stelde Groen bij monde van Johan Danen voor om ook een adviesraad voor welzijn te installeren, zoals in heel wat andere gemeenten. Het volledige voorstel kan je hier lezen. Het voordeel van dergelijke adviesraad is dat men de experts zelf uit het leven van elke dag structureel betrekt bij het beleid. Uiteraard vond de meerderheid bij monde van de schepen dit een goed voorstel, maar ze hadden dit al! Dus stemde de meerderheid tegen. 
  • Een ander bijkomend punt Groen was de vraag naar een hemelwaterplan. Lees hier het volledige voorstel. En ja, dat gaat de meerderheid ook doen, dus stemde de meerderheid andermaal tegen het voorstel van de oppositie.

Een derde bijkomend punt door NVA was een onthardingsplan. En ja, dat deed de meerderheid ook al, (of zou men doen?) dus werd er ook weer tegengestemd.

En dan toch vooruitzicht voor de mensen van Beverst: de pastorij zal in de toekomst een gemeenschapscentrum worden!

Bert Verleysen | voozitter Groen Bilzen