Nieuws

 • Hier in Bilzen, zijn dorpen, pleinen en straten

  Lees hier het jongste huis-aan-huis blad van Groen Bilzen.

 • Fusie ... nu duidelijkheid!

  Een gemeentelijke fusie gaat over veel dingen, met heel wat voor en tegen. We moeten durven een en ander in een juist context te plaatsen.

  De grote voordelen

  • meer professionalisering in het ambtelijk apparaat
  • meer subsidiëringsmogelijkheden voor grote projecten
  • betere regionale positionering
  • meer mogelijkheden om in te zetten in een echt participatief dorpenbeleid

  Het grote nadeel

  • minder politieke postjes te verdelen

   

  Met Groen Bilzen kiezen wij voor een open en transparant debat rond de fusie.

  • Het kan toch niet dat de voordelen van een grote fusie moeten wijken voor de keuze van zetelende politici om hun postje veilig te stellen!
  • Het kan toch niet zijn dat een lange termijn visie op lokaal beleid beknot wordt door een korte termijn visie van postjes!
  • Wij dringen erop aan om de politieke gulzigheid van dit korte termijn denken in te ruilen voor een engagement voor een lange termijn denken waarbij niet enkel de politicus beter wordt, maar vooral de burger.

   

   

 • Grote bubbels, mini bubbels ... en morgen?

  Vorige week vernam ik dat een meisje van 15 jaar in mijn verre kenniskring positief was getest. Gelukkige nog steeds zonder erge symptomen. Ik ken haar niet echt persoonlijk. Haar volledige vriendenkring moest in quarantaine.

  Een jong meisje en haar vrienden en vriendinnen in volle vakantieperiode; die moeten vandaag niet ergens alleen gaan zitten, eigenlijk moeten die nu samen plezier maken, samen de wereld verkennen … en dan weet je, Covid-19 zit ergens in een klein hoekje en voor je het goed en wel beseft zit het bij jouw op de schoot.

 • Zorgen voor de mantelzorger

  Leven in een samenleving met een ongekende dreiging duwde mensen met de neus op het belang van warmte in de samenleving. Nooit betekende een traan in een oog of een knipoog meer dan nu. Warme momenten van oog voor mekaar en een hart voor de eenzame mensen in de straat.

  Op de hoek van bijna elke straat stonden wij te applaudisseren voor mensen die anders in stilte werkten, ver weg van de ratrace van onze samenleving. Aan vensters hingen we witte lakens om toch maar te tonen dat we de mensen in de zorg niet vergaten. Want wij konden overleven dankzij hun zorg 24 op 7.

 • Beverst heeft het!

  Onlangs hadden wij het voorrecht om kennis te maken met een prachtige site in Beverst, de pastorij en het mooie park erbij. De pastorij zelf ligt er wat verkommerd bij, maar het is een gebouw met enorme mogelijkheden, en ja, dat hebben de beverstenaren goed begrepen.

  >> Klik hier om de vraag van de beverstenaren te lezen. <<

   

 • Een gemeenteraad over stookolie en afval

  De titel doet de inhoud van de gemeenteraad van juni misschien wat oneer aan. Het ging uiteraard over veel meer. Maar de twee onderwerpen waar de titel naar verwijst waren wel typerend.

   

  De agenda zelf kan je hier raadplegen, de aanvullende punten hier. Zoals gewoonlijk kan je hieronder mijn impressie lezen, wil je de volledige gemeenteraad terug bekijken, dan dan hier

   

 • Nieuwsbrief mei 2020

  Lees hier de nieuwsbrief (mei 2020) van Groen Bilzen.


  Wij zijn al even in ons kot. Stilaan komt het leven terug op gang. Terug naar het normale is het niet. We leren om onze dagelijkse bezigheden af te stemmen op een dreiging van iets dat onzichtbaar blijft.

 • en morgen dan?

  Vooraf: je zit weliswaar op de website van Groen Bilzen. Maar deze oproep is veel breder. Los van een partij-politieke context is dit een oproep naar een breed sociaal-maatschappelijk forum. Zonder enige vorm van partijpolitieke recuperatie willen we werken naar een burgerplatform als vehikel om samen te brainstormen voor morgen.

  => Vandaag zijn het uitzonderlijke momenten die ons doen terugplooien in ons kot.
  => Het zijn momenten van een uitzonderlijk verdriet dat we mogen delen op 2 meter afstand.
  => Het zijn momenten dat we terug de plekjes ontdekken vanuit onze jeugd, met wat vage ingekleurde herinneringen.
  => We ontdekken terug dat er een slager is in onze omgeving en dat aardappelen eigenlijk van bij de boer om de hoek komen.

  We vinden nieuwe mogelijkheden om met mekaar te communiceren, met witte lakens en beren aan de venster. Internet krijgt plots een andere plaats in ons leven, onmisbaar om buiten ons kot te treden. En rondom ons duiken handen op die iets willen doen, een nooit gezien vakmanschap van veel vrijwilligers die mee werken om zorginstellingen te ondersteunen.

 • Pasen, een dag met hoop voor morgen

  In deze nieuwsbrief

  => een boodschap Johan Danen vanuit zijn kot.

  => wat met 5G in Bilzen?

  => een digitale plukwandeling op 18 april.

  => verdere planning


   

 • Een luistervergadering

  Wat hier volgt is een impressie na het beluisteren van het audioverslag van de gemeenteraad van 7 april 2020. Een gemeenteraad die vergadert in corona-tijden en dan als toehoorder het audio-verslag achteraf beluisteren, is verre van het boeiende verhaal in de zaal zelf. Je ziet dan niet waar de gemeenteraadsleden zo al mee bezig zijn, hoe sommigen onderuit zakken en hoe anderen heel aandachtig luisteren wat gezegd wordt. 

  Maar het is wat leren voor iedereen, zelfs voor een schepen die na twee uur vergaderen nog niet weet hoe hij de micro moet aanzetten om iets te zeggen ...

  Een luisterverslag van bijna 4 uren, een aanrader om toch een en ander te kunnen vatten over hoe men in Bilzen nog steeds aan politiek alsof we nog in vorige eeuw zitten. Ik heb bewondering voor de raadsleden die zo 4 uur aan een stuk via internet vergaderen, een hele opgave om te luisteren en dan soms even tussenkomen. Dat tussenkomen is dan wel enkel voor de leden van de oppositie, (waren de anderen er wel?) en de fractieleiders die dan een aantal keren "akkoord" of "niet akkoord" al dan niet mochten/moesten zeggen. Eigenlijk was de stem van de burgemeester voor de meerderheid al voldoende want hij sprak telkens namens de meerderheid bij voorstellen van de oppositie "en daar gaan wij niet akkoord mee."

  Het moet gezegd worden dat alle fracties vol lof waren over de administratie voor de organisatie van de online meeting, en voor iedereen die mee zich engageerde om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke tijden. Bij sommigen was dit dankwoord in een hele voorgekauwde brief gegoten, bij anderen kon je aan de stem voelen dat dat dankjewel van diep van binnen kwam. Ieder op zijn manier, maar het was OK.