beleidsvoorstellen

Afgelopen maanden hebben wij met Groen Bilzen heel wat mensen ontmoeten tijdens onze activiteiten zoals de "bankbabbels" en de "op de sofa met". Dit zijn ontmoetingsmomenten waarbij Groen Bilzen vorm geeft aan #burgerENbeleid #samenopdebank. Uit deze ontmoetingen hebben wij verschillende beleidsvoorstellen verwoord. Heb jijzelf nog een idee of voorstel, laat het ons hier weten. 

Categorieën

natuurlijke begraafplaats
voetpad in Meershoven
woonvormen
partnerschap beleid - administratie - burgers
duurzaamheidstoets
lokale munt tegen het zwerfvuil
sneeuwstraat als speelstraat
een vuilbak school
zorg van volwassen mindervaliden
Een bos voor de toekomst