beleidsvoorstellen

Een actief holebi- en transgenderbeleid

Met Groen Bilzen kiezen we voor een actief holebi- en transgenderbeleid, gericht op een stad waar holebi's en transgenders zich thuis voelen.

 • Een actief holebi- en transgenderbeleid

  Met Groen Bilzen kiezen we voor een actief holebi- en transgenderbeleid, gericht op een stad waar holebi's en transgenders zich thuis voelen.

 • Kunst en cultuur

  Cultuur en kunst -in al zijn vormen- moeten breed toegankelijk zijn.

 • klimaat-adviesraad

  De uitdagingen rond het klimaat zijn te belangrijk om over te laten enkel aan een handje vol politici.

 • Een geïntegreerde milieu- en groendienst

  Bilzen kreunt onder de beleidsplannen voor groenbeheer.

 • Peterschap over parken en pleintjes.

   Hoe kunnen we een beter beheer krijgen van bomen, pleintjes, plantsoenen en kleine landschapselementen?

 • statiegeld

  De statiegeldalliantie, een drukkingsmiddel op het bevoegd beleid.

 • ruimtelijk structuurplan bilzen

  Het Ruimtelijk Structuurplan Bilzen? Hallo? Wablieft?

 • lokaal diensten centrum

  De dienstverlening moet op maat van de gebruiker, kortbij de burger!

 • vrijwilligers

  Vrijwilligers zijn het kloppend hart van een samenleving.

 • ontharden

  Een volgende beleidsvoorstel van Daniel Balcer, kandidaat op plaats 7 bij Groen Bilzen: "In Bilzen moeten we nog meer inzetten op onthardingsprojecten."

 • milieudienst, nieuwe kansen

  De gemeentelijke milieudienst moet op een betekenisvolle manier versterkt worden voor een klantgerichte uitvoering van haar takenpakket en dienstbetoon aan de burger.

  Daniel Balcer: "Het uitwerken en nakomen van een consistent klimaatbeleid en het aanpakken van milieuinbreuken moeten met hoogdringendheid in daden gesteld worden."

   

 • natuurlijke begraafplaats

  Maak "natuurlijk begraven" mogelijk

  België heeft een vooruitstrevende wetgeving inzake het levenseinde. Maar niet inzake “natuurlijk begraven”. Dat houdt in dat mensen begraven worden op een plek in de vrije natuur. Dat gebeurt met respect voor mens en natuur en met erkenning van het recht op privacy. In sommige buurlanden en in Noord-Amerika zijn natuurlijke begraafplaatsen ingeburgerd. In Vlaanderen niet. GroenPlus, de ouderenwerking van Groen, wil een wijziging van het decreet op begraven om dit mogelijk te maken voor mensen en nabestaanden die dit wensen.
 • voetpad in Meershoven

  Ben je als fietser of voetganger wel welkom in Bilzen?

  Parkeren is Bilzen is dikwijls een probleem. Meer nog, soms is het centrum inrijden met de auto al een hele uitdaging.

 • woonvormen

  Wonen is een belangrijk thema voor de toekomst.

 • partnerschap beleid - administratie - burgers

  Voorstel: experimenteren met lerende netwerken gericht op een krachtige dialoog tussen alle partners in samen-stad-maken.

   

 • duurzaamheidstoets

  Om beleidsbeslissingen te evalueren op gebied van duurzaamheid kan een duurzaamheidstoets helpen.

  Een duurzaamheidstoets is een criterium dat een beleid aan de slag gaat met een visie op de toekomst!

 • lokale munt tegen het zwerfvuil

  Zwerfvuil in de straten, langs fiets- en wandelroutes, langs glasbollen, enz... is een punt dat 95 % van onze mede stadsgenoten ergert!

   

 • een vuilbak school

  Terwijl we met Bavo in de auto naar een BBQ van een bevriende Groen afdeling reden, kwam hij met een enorm idee.

  "Mensen die het vuil zo maar op straat gooien moeten eigenlijk terug naar school. Zij moeten leren dat zij dat niet mogen doen. Waarschijnlijk weten die mensen niet hoe ze een vuilbak moeten gebruiken. In een speciale school kunnen ze dat dan leren.

  Ik kan dat, ik zou die mensen les kunnen geven .."

 • zorg van volwassen mindervaliden

  Uit een mail van een bezorgde moeder ...

  "Wij zijn meer dan 20 jaar mantelzorgers voor onze zoon na een ongeval en wij hebben steun van familie en vrienden.

  Voor dagopvang, noodzakelijk voor sociaal contact, is onze zoon echter aangewezen op andere gemeenten. Opvang zoals De Kogge is voor senioren zou al een hele stap vooruit zijn!

  Als onze zoon zonder ons verder moet wensen wij geen "dure instelling" maar wel een thuis!

  Wij zijn overtuigd dat samenwonen in Bilzen met andere mindervaliden onder begeleiding en met PVB zou moeten mogelijk zijn. Op dit gebied staat Bilzen nergens in vergelijking met andere gemeenten.

  Wonen met zorg is moeilijk te verwezenlijken op eigen kracht, wij volgen met interesse "Bindkracht", huizen van Intesa en andere initiatieven. Bilzen zou initiatief kunnen nemen.

  Wat met de plannen voor zorg op de campus van het ziekenhuis, wordt er ook aan gehandicapten gedacht?

  Krijtlijnen uitzetten is niet mijn ding, wel concrete projecten mee helpen op de rails zetten!"

 • Een bos voor de toekomst

  Misschien wordt dit later wel een speelbos?