Groen voorstellen op gemeenteraad

Terugbetaling kosten bij lekkende mazouttanks

Bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van 7 juni: Bekendmaking van de mogelijkheid om stookolieverontreiniging te melden en vervolgens terugbetaald te krijgen

 • Terugbetaling kosten bij lekkende mazouttanks

  Bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van 7 juni: Bekendmaking van de mogelijkheid om stookolieverontreiniging te melden en vervolgens terugbetaald te krijgen

 • De kerk in het midden

  De kerk in het midden, of toch niet? Afgelopen gemeenteraadsvergadering kwam Johan Danen van Groen Bilzen met een bijkomend voorstel rond de kerk van Merem.

  Reeds herhaaldelijk heeft Groen Bilzen voorgesteld om de uitdagingen rond een globaal kerkenplan niet blijvend voor zich uit te schuiven. De huidige meerderheid zegt dat ze niet-bevoegd is, maar ondertussen werkt men op aan verschillende constructies, naast de betrokken burgers door. Het beleid zegt zich niet te moeien! Maar in de verschillende parochies (oa Mopertingen en Merem) laten burgers zien dat zij zich wel willen moeien in de bestemming van hun kerk. 

  Maar ja, het stedelijk beleid is inderdaad niet-bevoegd. Het gevolg van dergelijk uitstel is dat her en der, bij gebrek aan echte transparantie, het kerkverhaal een apart leven begint te leiden en men niet komt tot een echt gesprek. In Merem leidt dit momenteel tot een ingegraven stellingenoorlog waarbij er geen enkele betrokkene nog gelukkig is.

 • Veilig naar school

  Bijkomend agendapunt van Groen Bilzen voor gemeenteraad van 10 november 2020.

  Samenvatting

  Gelet op het belang van veilig van en naar school te kunnen per fiets wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om werk te maken van een fietsrouteplan voor schoolgaande jeugd. Om dit te realiseren is het waardevol om een samenwerking met een professionele organisatie op te starten, samen met een overleg met alle betrokkenen.


   

 • Fusie in bedenkelijke achterkamers of in partnerschap met burgers?

  In het Grootste Limburg Onderzoek Ooit (kan je hier lezen) van het Belang van Limburg en UHasselt komt de vraag naar burgerbetrokkenheid sterk naar boven. Burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie kan je niet herleiden tot een reeks vragenrondjes in dorpen waar burgers ideeën, vragen en voorstellen kunnen doen en dan vervolgens door het schepencollege worden meegenomen om er misschien iets mee te doen. Burgerbetrokkenheid gaat veel verder dan een uurtje livestream op sociale media om dan breed uit te pakken met het aantal mensen dat kijkt.

   

   

 • Stationsgebouw terug bestemmen voor gebruikers van openbaar vervoer

  Sedert 1 juli 2015 staat het station van Bilzen leeg, terwijl de reizigers letterlijk in de kou blijven staan. Groen Bilzen heeft vanaf dag 1 geijverd om dit gebouw klaar te maken voor de reizigers. Het stationsgebouw biedt enorm veel kansen om op een veelzijdige manier te gebruiken. Lees hier meer over deze mogelijkheden.

   

  Hieronder het bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van 7 juli 2020.

   


   

 • welzijnsadviesraad

  Samenvatting: Met dit voorstel wordt gemeentelijke welzijnsadviesraad opgericht. Deze gemeentelijke adviesraad ijvert voor een verbetering de leefomstandigheden –in brede betekenis- van alle personen die het moeilijk hebben in de samenleving in het algemeen. In periodes van bijzondere uitdagingen, zoals bijvoorbeeld deze corona-tijden, kan de welzijnsadviesraad een belangrijke rol spelen.


 • Een kunstenaarsconvenant

  Uit oude, maar ook meer recente geschiedenis weten we dat bij polariserende tegenstellingen in de samenleving de kunstenaars bekeken worden met een scheef oog. Maar kunstenaars laten zien
  dat de werkelijkheid nooit zo maar dé werkelijkheid is. Juist daarom zijn kunstenaars waardevol: zij zoeken andere grenzen op en zijn kritisch voor alles en iedereen. Vanuit Vlaanderen wordt zwaar
  bespaard op kunstprojecten. Dit geeft de kans om lokaal echt het verschil te maken. Bovendien, Bilzen kent een traditie voor nieuwe dingen.

  JAZZ BILZEN
  Dit was meer dan zo maar een festival. Het was een vrijruimte voor kunstenaars om te experimenteren vanuit de muziek. Wij zien dat deze periode opnieuw bron van inspiratie is: lokale brouwers gaan aan de slag met een nieuw bier en vooral: het hele verhaal rond Jazz Bilzen herleeft.

  KUNSTENAARSCONVENANT?
  Het beleid in Bilzen kan ambitieus zijn door ruimte vrij te maken voor jonge kunstenaars om te experimenteren. Soms willen beginnende kunstenaars niet met een handje meegenomen worden in een mooie academie. Sommigen willen op een andere manier experimenteren! Van Bilzen een unieke kweekvijver voor beginnende kunstenaars maken; dat zou pas echt ambitieus zijn.

  Groen Bilzen stelt voor om samen met de kunstenaars in gesprek te gaan en zo nieuwe dingen mogelijk te maken vanuit een convenant met de kunstenaars zelf.

  Lees hier het volledig voorstel zoals door Groen Bilzen voorgesteld op de gemeenteraad van 03/03/2020.

   


   

 • Een fietsadviesraad in Bilzen?

  Een fietsvriendelijke stad kijkt verder dan het aantal kilometers fietspad dat aangelegd wordt. Een echt fietsvriendelijk beleid vertrekt van de experts als raadgevers: de gebruikers. De dagelijkse gebruikers, studenten, ouders met fietsende schoolgaande jeugd, jeugdbewegingen, fietsende pendelaars, kortom iedereen die zich vooral per fiets verplaatst kan zinnige dingen vertellen over het fietsbeleid. Daarom stelt Groen Bilzen voor om over te gaan tot de oprichting van een fietsadviesraad. 

  Met voorstel nodigt Groen Bilzen alle raadsleden uit om samen in dialoog te gaan en zo over alle partijen heen te kiezen voor het betrekken van de experts in een breedgedragen en vooral fietsvriendelijk beleidsplan.

  Lees hieronder het volledige voorstel, voorgelegd op de gemeenteraad van 3 maart 2020.

   

 • edelhof, een participatieproject

  Na de casco-restauratie is het nu tijd voor een zinvolle invulling van "het wit kasteeltje", het iconische gebouw in het dorpscentrum van Munsterbilzen. Meer dan een van boven af geïnitieerd, berekend en becijferd project van een studiebureau, kiest Groen Bilzen voor een doorgedreven participatieproject van onderuit, samen met alle betrokkenen en met brede deelname van de inwoners.